top of page

Se vihreämpi vaihtoehto

Rock Balancing

Yrityksemme syntyi halusta elää maailmassa, jossa olemme tasapainossa luonnon kanssa, halusta elää niin, että emme kuormita ympäristöämme ylimääräisellä jätteellä ja saasteella.

Vuodesta 2012 lähtien olemme noudattaneet tätä ohjenuoraa tarkasti. Jokaisen tuotteen, jonka olemme hyväksyneet myyntiimme koko elinkaari on rakennettu niin, että tuotteen käyttö on turvallista meille ihmisille sekä meitä ympäröivälle luonnolle.

Puhtaanapidolla ja hyvällä hygienialla on suora vaikutus terveyteemme

 Me haluamme tehdä mahdolliseksi sen, että nämä toimet tehdään tehokkaasti ja turvallisesti, mutta ei ympäristön kustannuksella.

Tekemällä pieniä muutoksia totuttuihin tapoihin voimme yhdessä vaikuttaa positiivisesti omaan sekä ympäristömme hyvinvointiin. Valitsemalla luotettavia tutkittuja tuotteita voi jokainen tehdä oman ympäristötekonsa.

On selvää, että kierrätystä ja jätteiden lajittelua pidetään ympäristötekoina. Energiaa säästävät ratkaisut koetaan tässä mielessä myös hyviksi teoiksi. Näihin asioihin pystymme ja osaamme jo vaikuttaa.

Dandelion Parachute Seed
Photography

Ympäristöteko voi kuitenkin ulottua vielä paljon laajemmalle ja syvemmälle.

Meille suomalaisille täällä tuhansien järvien maassa olisi hieno ympäristöteko, jos pystyisimme pitämään vesistömme puhtaina ja kirkkaina seuraaville sukupolville.

Yhtenä askeleena kohti tätä tavoitetta voi yrityksemme tarjota asiakkailleen tutkitut, turvalliset ja vesistöjen kuormitusta pienentävät puhdistusainevaihtoehdot.

Omilla valinnoillamme voimme vaikuttaa siihen, että saamme kaikki elää terveellisessä ja viihtyisässä ympäristössä edistäen samalla sekä omaa, henkilöstömme että luonnon hyvinvointia.

Mother and Daughter by the Lake
bottom of page