top of page
Leaf

Aineistot

Kokosimme tähän valikkoon käyttöturvatiedotteet sekä muun materiaalin.

Mikäli sinulle tulee kysyttävää, tai haluat tarkempaa tietoa tuotteistamme ota yhteyttä meihin myynti@ekoeko.fi tai suoraan omaan asiakaspäälikköösi (etunimi.sukunimi@ekoeko.fi)

Pakkausmerkinnät

Eu-ympäristömerkki

ad22b6aa-47dd-4f44-8cc1-9ba6c8a58c8d.png

Merkki luotiin vuonna 1992 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella. EU-ympäristömerkki on käytössä EU-maiden lisäksi Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa ja Sveitsissä. Jokaisessa maassa on oma organisaationsa valvomassa merkin käyttöä ja huolehtimassa merkin kehitystyöstä. Suomessa merkintää hallinnoi Ympäristömerkintä Suomi Oy.

Järjestelmän tarkoituksena on edistää sellaisten tuotteiden myyntiä, joiden ympäristönsuojelullinen taso on korkea. Tätä varten vaatimukset, jotka tuotteiden on täytettävä, perustuvat yhteisön markkinoilla saavutettuun parhaaseen ympäristönsuojelulliseen tasoon. Tavoitteena on, että vain 10 – 20 % merkin soveltamisalaan kuuluvien tuoteryhmien tuotteista läpäisee vaatimukset.

LIVE BIO

Tuotteiden liuottimet ja muuta haitalliset kemikaalit korvataan entsyymeillä ja mikrobeilla. Tällainen biologinen koostumus lisää tuotteen toimintakykyä ja tehokkuutta, tehden siitä jopa tehokkaamman kuin normaaleja kemikaaleja sisältävät vastaavat tuotteet. Puhtaat teknologiat, kuten bioteknologia ja kestävä kemia, auttavat lisäämään arvoa tuotteillemme. Bioteknologian avulla hyödynnämme eläviä organismeja ja niiden osia tai ominaisuuksia niin tuotteissa kuin tuotantoprosesseissakin. 

livebio.png

NSF-sertifiointi

nsf.png

NSF -sertifiointi on maailman johtava taho elintarviketurvallisuuden tuotesertifioinnissa. Se keskittyy elintarvikkeisiin, veteen, sisäilmaan ja ympäristöön. NSF tekee tuotetestauksia ja materiaalianalyysejä pistokokein tuotantolaitoksille niistä etukäteen ilmoittamatta. Tuotekehityksen jokainen näkökulma arvioidaan huolellisesti ennen kuin sille voidaan myöntää sertifikaatti. Edistäessään julkista terveyttä ja turvallisuutta sekä ympäristönsuojelua NSF -sertifiointi ei ole kertaluonteinen tapahtuma, vaan siihen kuuluvat säännölliset työmaatarkastukset tehtailla ja säännöllinen tuotteiden uudelleentestaus, joilla varmistetaan korkeimmat standardit.

Uusimmat tiedot tuotteista: NSF Tuote- ja palveluluettelot

VOC 0%

Sisäilmassa on satoja orgaanisia kaasumaisia yhdisteitä, joiden pitoisuudet ovat tosin yleensä hyvin pieniä. Kemiallisten, sisäilmassa esiintyvien aineiden kokonaismäärää kuvataan usein haihtuvien orgaanisten aineiden pitoisuuksien määrällä VOC (Volatile Organic Compounds = haihtuvat orgaaniset yhdisteet). ( LÄHDE sisäilmayhdistus.fi) Sertifiointi ilmaisee että tuotteessa on 0% ilmaan haihtuvia VOC -yhdisteitä.

voc.png

CO2 merkintä

co2.png

Tuotteen valmistuksessa on huomioitu/ kompensoitu hiilijalanjälki.

bottom of page